Bli snabb som proffsen

Det finns ett enkelt knep för att bli snabbare vid datorn. Alla kan använda knepet, det fungerar i nästan alla program och det är enkelt att lära sig. Det finns framför allas ögon men konstigt nog är det nästan bara proffsen som använder sig av det. Knepet sparar tid och gör livet enklare.

Musen vs. tangentbordet

Många av de datoranvändare jag träffar använder i första hand musen för att navigera och styra datorn. Musen är ett utmärkt verktyg men det finns faktiskt ett som är ännu bättre och snabbare för att utföra de flesta sysslor, tangentbordet. De flesta är ovetande om alla kraftfulla och enkla navigeringsknappar och kortkommandon som finns och som gör livet så mycket enklare och datoranvändandet snabbare. Många är i någon mån medveta om att det finns kortkommandon men de flesta blir förbluffade när de inser vad mycket de kan göra med bara tangentbordet och vad snabbt det går när man fått upp farten.

I den här artikeln hittar du en guide som hjälper dig att komma igång med alla smarta navigationsknappar och kortkommandon som finns tillgängliga i Windows och som gör datoranvändandet så mycket snabbare och effektivare.

Navigera

Datormusen är idag det vanligaste sättet att navigera i och mellan program men datorn går utmärkt att kontrollera och navigera helt och hållet via tangentbordet. Man kan utan vidare dra ut sladden till musen och ändå utan vidare göra allt det man i vanliga fall gör.

De flesta program hittar man idag på startmenyn. Genom att trycka på Ctrl+Esc eller på knappen med Windows loggan öppnar du snabbt upp startmenyn. Via piltangenterna kan du därefter snabbt navigera i startmenyn, upp, ner, höger och vänster. För att starta ett program ser du först till att markera programikonen genom att använda piltangenterna, därefter trycker du på Enter för att starta det.

De program som man använder flitigast brukar man placera genvägar till på skrivbordet. Du kommer enkelt åt tangentbordet genom att trycka ner knappen med Windows loggan och M på samma gång. Alla program minimeras direkt och du ser skrivbordet. Piltangenterna används för att navigera mellan programmen och dokumenten på skrivbordet. När en ikon är markerad trycker du på Enter för att starta programmet eller öppna dokumentet.

Många människor använder idag en rad olika program på samma gång. Vanligtvis har man exempelvis e-postprogrammet, minst en webbläsare och kanske ett ordbehandlingsprogram i gång samtidigt. Programmen finns tillgängliga i verktygsfältet längst ner där man kan klicka på dem men det går ännu snabbare att hoppa mellan programmen genom att använda tangentbordet. Håll ner Alt samtidigt som du trycker på Tab och du får fram en lista på alla program som är igång just nu. Bläddra genom dem genom att trycka på Tab flera gånger medan du fortfarande håller nere Alt. När du markerat det program du vill komma åt släpper du Alt. Alt+Tab kombinationen är det många som känner till men vad många inte känner till att man även kan trycka ner Shift för att bläddra baklänges i listan på program. Detta underlättar om man har väldigt många program igång samtidigt.

Fönster

Alla program visas som bekant i Windows i olika fönster. Alla dessa fönster kan man påverka på olika sätt, minimera dem, maximera, flytta, stänga osv. Allt detta går att göra genom kortkommandon och har man väl lärt sig kortkommandona går det mycket snabbare jämfört mes att använda musen.

För att maximera ett fönster håller du först ner Alt. Därefter trycker du på Space (mellanslag) en gång så att man öppnar systemmenyn. Därefter klickar du på knappen X medan du fortfarande håller nere Alt och fönstret maximeras.

Minimera ett fönster gör du genom att hålla ner Alt. Tryck härnäst på Space (mellanslag) en gång så att systemmenyn öppnas. Fortsätt hålla nere Alt och tryck därefter på M för att minimera fönstret. Tryck på N istället för M om du har en engelsk version av Windows.

Återställt läge betyder att fönstret bara upptar en del av skärmens yta, alltså inte är maximerat. Det går enkelt att återställa ett fönster genom att hålla ner Alt och därefter trycka på Space (mellanslag) och därefter Å. Tryck på R istället för Å om du har en engelsk version av Windows.

Ett fönster i återställt läge går det att flytta. Använder man muser flyttar man fönstret genom att dra i ramen i den övre kanten av fönstret. För att åstadkomma samma sak genom att använda tangentbordet håller du ner Alt. Tryck därefter på Space och medan du fortfarande håller ner Alt trycker du därefter på F. Använd sedan piltangenterna för att flytta fönstret. När du är nöjd med fönstrets nya placering trycker du på Enter för att låsa positionen. Tryck på M istället för F om du har en engelsk version av Windows.

Naturligtvis kan man också ändra storlek på fönstret. Håll ner Alt, tryck på Space (mellanslag) och därefter på S. Använd sedan piltangenterna för att först bestämma vilken sida av fönstret du vill ändra storlek på och därefter samma knappar för att göra fönstret större eller mindre.

Sist men inte minst kan man också stänga ett aktivt fönster på ett kick genom att hålla nere Alt, trycka på Space (mellanslag) och därefter F4.

Generella kortkommandon

Nedan följer en lång rad generella kortkommandon som kan hjälpa dig att arbeta effektivare. De flesta kortkommandon är generella på det sätt att de fungerar i både Windows samt i många program. WINDOWS betyder den knapp på tangentbordet som har en liten Windows ikon.

WINDOWS+E
Öppnar den här datorn.

F2
Döp om valda fil, mapp eller genvägen.

F5
Ladda om det aktuella objektet. Exempelvis en webbläsare eller utforskare.

Ctrl+N
Skapa ett nytt dokument i det aktiva programmet.

Ctrl+O
Visa öppna dialogfönstret i det aktiva programmet.

Ctrl+S
Spara det aktuella dokumentet.

Ctrl+P
Skriv ut det aktuella dokumentet.

Ctrl+A
Markera allt innehåll i det aktuella dokumentet.

Ctrl+X
Klipp ut den markerade texten eller objektet.

Ctrl+C
Kopiera den markerade texten eller objektet.

Ctrl+V
Klistra in innehållet i urklippshanteraren.

Ctrl+Z
Åndra den senaste åtgärden.

Ctrl+B
Gör den valda texten fet eller gör fet text normal.

Ctrl+U
Stryck under den valda texten eller gör understruken text normal.

Ctrl+I
Gör den valda texten kursiv eller gör kursiv text normal.

Ctrl+F
Visa sökdialogen.

Ctrl+H
Visa dialogen för att ersätta.

Sammanfattning

Det kan ta lite tid att lära sig kortkommandon och man behöver inte tvunget lära sig alla på en gång. Lär man sig däremot kortkommandon för det man gör oftast sparar man mycket tid jämfört med att behöva flytta handen mellan musen och tangentbordet hela tiden eller flytta muspilen kors och tvärs över skärmen. I den här artikeln hittar du de vanligaste kortkommandona men naturligtvis finns det många många fler. Varje program har också oftast sina egna kortkommandon som man kan lära sig efter hand och som underlättar arbetet.

Tipsa gärna om dina egna favoritkortkommandon i kommentarerna till den här bloggposten.