Såhär hänger du med i nätverkstugget

Grundläggande förståelse för nätverk är en stor tillgång idag. Även om du inte vill bli en expert på området är det bra att veta exempelvis hur man kopplar ihop två datorer samt vad en router är eller ungefär vad en brandvägg egentligen gör. Även grundläggande information kan spara dig mycket huvudvärk och frustration. Nedan hittar du en lista på de vanligaste komponenterna i ett nätverk och en summering av vad de egentligen gör.

Den enklaste typen av nätverk, mellan två datorer kräver i princip bara en sladd. När man däremot vill koppla in fler maskiner och prylar kan det dock snabbt bli lite mer komplicerat. Många hemmanätverk innehåller idag inte bara ett antal datorer utan även en skrivare, en central lagringsplats, en router, spelkonsol och många andra prylar som behöver kunna prata med varandra och Internet.

Kabel eller trådlöst?

Den absolut viktigaste komponenten i ett nätverk är prylarnas förmåga att koppla upp sig mot varandra. Här finns det två olika huvudben. Kabel eller trådlöst. Nätverk via ethernetkabel är fortfarande det vanligaste, snabbaste och säkraste sättet att koppla ihop datorer och andra prylar i ett nätverk. Trådlöst nätverk, genom standarden WiFi, växer däremot snabbast just nu och erbjuder en flexibilitet, enkelhet och frihet som trådbundet nätverk inte gör på samma sätt.

Modem

De flesta nätverk är idag uppkopplade mot Internet.  Nätverk inom företag eller hem är nästan alltid på något sätt kopplade till det mycket större nätverket som kallas Internet genom någon punkt så att alla datorer och andra maskiner inom det lokala nätverket (LAN) kan nå Internet.
Gränssnittet eller kopplingen mellan det lokala nätverket och Internet är i många fall ett modem. Det finns olika modem beroende på vilken teknik man kopplar upp sitt hem eller sitt kontor.

Router

En router är en viktig komponent i alla nätverk. Routern dirigerar trafiken och håller reda på alla datorer och andra prylar inom ett nätverk och är dessutom oftast den knutpunkt där det lokala nätverket (LAN) möter exempelvis Internet.

Switch eller Hubb?

Switchar och hubbar blandas ofta ihop i nätverkssammanhang. Båda kopplar ihop flera andra datorer eller andra maskiner i nätverket men det finns faktiskt en viktig skillnad. Hubbar är mycket enklare i sin konstruktion och passar bäst för mindre nätverk medan en switch är smartare, dyrare och passar bättre i större sammanhang.

En hubb vidarebefordrar all trafik från alla datorer till alla andra datorer på nätverket, även om det bara är två av datorer som pratar med varandra. Detta fungerar bra i ett mindre nätverk men i ett större nätverk blir det snabbt väldigt mycket trafik vilket påverkar prestandan.

En switch är som sagt lite smartare. En switch kikar på vilken dator trafiken är adresserad till och skickar också endast trafiken till den datorn. Detta leder till mindre trafik och mindre risk för trafikstockningar.

Brandvägg

En brandvägg är en form av filter som tittar på trafiken som passerar och beroende på vilken typ av trafik och vart den är på väg kan brandväggen antingen stoppa trafiken eller låta den passera. En brandväggs uppgift är bl.a. att hålla virus och hackare på Internet på avstånd och se till att de inte kommer åt känslig information på det lokala nätverket. En brandvägg kan aven användas för att neka tillträde till visa sidor på nätet eller en viss typ av trafik, exempelvis protokoll för fildelning.

Accesspunkt

En accesspunkt är en adapter som används mellan ett trådlöst och ett trådbundet nätverk. Accesspunkten håller reda på alla datorer och maskiner som kopplar upp sig trådlöst och ser på samma gång till att de kan prata med andra datorer som är en del av det trådbundna nätverket samt exempelvis få tillgång till Internet.

Multifunktion

De flesta nätverk innehåller i någon mån alla de maskiner och funktioner som nämns ovan. Däremot behöver de inte alltid vara olika maskiner. I mindre hemmanätverk går dessa funktioner och maskiner att hitta i en och samma maskiner. Det finns idag boxar som är ett ADSL modem, trådlös router och brandvägg i en och samma maskin. Detta är naturligtvis en bra lösning för mindre nätverk där man vill ha ett prisvärt alternativ och där kraven på antalet uppkopplade datorer och prestanda kanske inte är speciellt höga.